Słoneczna Przystań

Innowacyjne metody leczenia i rehabilitacji

W opiece nad pensjonariuszami najważniejsze jest dla nas utrzymywanie ich jak najdłużej w dobrej kondycji, tak by mogli szczęśliwie i bez bólu przeżywać każdy kolejny dzień. Dlatego obok standardowych metod rehabilitacji i leczenia proponujemy innowacyjne terapie stawów oraz tlenoterapię hiperbaryczną.

Ortopedyczne terapie regeneracyjne PRP, I-PRF, Sanakin to bezoperacyjne metody leczenia uszkodzonych stawów oraz łagodzenia stanów zapalnych ścięgien i mięśni polegające na wstrzyknięciu w zmienione chorobowo miejsce osocza bogatopłytkowego (PRP, Sanakin) lub fibryny bogatopłytkowej (I-PRF). 

Wszystko pochodzi z własnej krwi pacjenta, dzięki czemu zminimalizowane jest ryzyko powikłań oraz nie występuje reakcja alergiczna. Wstrzyknięte osocze bogatopłytkowe pobudza regenerację uszkodzonych tkanek stymulując naturalny proces namnażania komórek macierzystych. Natomiast płynna fibryna (I-PRF) podana miejscowo tworzy trójwymiarową sieć z płytek krwi, białych krwinek
i komórek macierzystych. Uwalniane z płytek krwi czynniki wzrostu oraz komórki macierzyste silnie stymulują odnowę biologiczną tkanek. Proces regeneracji utrzymuje się dłużej niż w przypadku PRP. W trzeciej metodzie – Sanakin dodatkowo wraz z osoczem bogatopłytkowym podaje się pacjentowi namnożone w procesie przygotowywania białko, które hamuje proces artrozy.

Terapie regeneracyjne stawów dają szybko odczuwalne rezultaty
i poprawę, dzięki czemu pacjenci mogą wyeliminować lub ograniczyć przyjmowanie leków przeciwbólowych.

Już wkrótce w naszym Centrum dostępne będą zabiegi w komorze hiperbarycznej zwane tlenoterapią hiperbaryczną. Polegają one na podaniu pacjentowi tlenu pod zwiększonym ciśnieniem.

Dzięki temu do krwi dostaje się go kilkakrotnie więcej niż podczas normalnego wdychania powietrza. Prowadzi to do lepszego natlenienia i odżywienia komórek całego organizmu, dzięki czemu lepiej przebiega regeneracja uszkodzonych tkanek i narządów. Tlen w podwyższonym stężeniu pobudza komórki do wzrostu i odnowy, dlatego działanie komory hiperbarycznej znalazło zastosowanie w leczeniu lub wspieraniu leczenia wielu chorób i dolegliwości m.in. anemii, chorób układu krążenia, cukrzycy, urazów stawów, depresji.

Terapia w komorze hiperbarycznej może z powodzeniem wspomagać działanie ortopedycznych terapii regeneracyjnych przyspieszając
i wzmagając procesy naprawcze w organizmie.