Słoneczna Przystań

Metoda Montessori dla Seniorów

W naszym domu skupiamy się przede wszystkim na człowieku, a nie tylko na jego chorobach i zaburzeniach. Dlatego wprowadziliśmy Metodę Montessori dla Seniorów, dzięki której osoby starsze mogą znaleźć swoje miejsce w grupie i mają poczucie przynależności do wspólnoty.

Metoda Montessori dla Seniorów została opracowana przez doktora Camerona Campa na podstawie połączenia zasad pedagogiki Marii Montessori z psychologicznymi modelami uczenia się i rehabilitacji. W naszym domu zgodnie z metodą dostosowujemy zajęcia i codzienne czynności do umiejętności seniorów tak, by mogli je wykonywać samodzielnie i z poczuciem dobrze spełnionego zadania. Jest to klucz do odzyskania radości, spokoju i spełnienia. Pozwala to seniorom na zachowanie niezależności oraz poczucia własnej wartości. Seniorzy uczestniczą także w różnych zajęciach grupowych dostosowanych do ich zainteresowań np. florystycznych, fotograficznych, przyrodniczych, bibliotecznych. Ważne jest dla nas, aby każdy w miarę swoich możliwości wykonywał zajęcia,  które dają mu poczucie radości i spełnienia.

Metoda Montessori dla Seniorów jest od lat z sukcesem stosowana w wielu krajach, m.in. w Stanach Zjednoczonych, Francji i Szwajcarii oraz obecnie… w naszym Centrum.